Úvod -  Klub -  Historie -  Sportoviště -  Program haly -  Kluby Sparta – Kontakty 
dekorace

ASSOCIATION CLUB SPARTA PRAHA

Association Club Sparta Praha je sdružením, které na základě principu dobrovolnosti pod společným názvem a symbolikou sdružuje kluby mnoha sportovních odvětví. AC Sparta Praha svou činností navazuje na dlouholetou tradici, popularitu a úspěchy všesportovního celku AC Sparta Praha, který vznikl v listopadu 1893, a je jeho právním pokračovatelem.

Cílem a posláním Asociace je zachovávat, podporovat a rozvíjet dosavadní sportovní činnost sdružených subjektů, prosazovat a chránit jejích práva, udržovat a rozvíjet vztahy s ostatními sportovními subjekty.


x

Řádnými členy Association Club Sparta Praha jsou:

 • AC Sparta Praha fotbal
 • Hockey Club Sparta Praha
 • Athletic Club Sparta Praha
 • Basketbalová akademie Sparta Praha
 • Basket Ladies Club Sparta Praha
 • AC Sparta Praha cycling
 • AC Sparta Praha florbal
 • Sparta Praha Handball Club
 • AC Sparta Praha judo
 • AC Sparta Praha kanoistika
 • AC Sparta Praha kuželky
 • Rugby Club Sparta Praha
 • AC Sparta Praha orientační běh
 • AC Sparta Praha sportovní gymnastika
 • AC Sparta Praha stolní tenis
 • Tenisový klub Sparta Praha
 • AC Sparta Praha turistika
 • AC Sparta Praha astmatické děti
 • AC Sparta Praha stará Sparta


Association Club Sparta Praha patří k nejvýznamnějším a nejúspěšnějším sportovním sdružením v České republice.

Název SPARTA PRAHA je opatřen ochrannou známkou.

© Association Club Sparta